Kategoria: Blog

KRS kieruje do TK wniosek dotyczący uchwały SN: Kontrowersyjne Manewry w Cieniu Pandemii

Pandemia COVID-19, która zdewastowała świat, miała również głęboki wpływ na systemy prawne na całym świecie, zmuszając je do dostosowania się do nowej rzeczywistości. Polska nie jest wyjątkiem. W odpowiedzi na tę nową rzeczywistość, ustawodawca wprowadził zasadę, zgodnie z którą wszystkie sprawy cywilne we wszystkich instancjach …

Uchwała SN wstrząsa polskim sądownictwem: jednoosobowe składy sądów II instancji niezgodne z Konstytucją RP

W końcu nastąpił przełom w kwestii jednoosobowych składów sędziowskich w drugiej instancji! 26 kwietnia 2023 roku Sąd Najwyższy ogłosił uchwałę III PZP 6/22, która może zrewolucjonizować przyszłe postępowania sądowe. To dobry dzień dla wszystkich, którzy dążą do uczciwego procesu. Nie ma potrzeby, aby sąd drugiej …