Miesiąc: maj 2023

KRS kieruje do TK wniosek dotyczący uchwały SN: Kontrowersyjne Manewry w Cieniu Pandemii

Pandemia COVID-19, która zdewastowała świat, miała również głęboki wpływ na systemy prawne na całym świecie, zmuszając je do dostosowania się do nowej rzeczywistości. Polska nie jest wyjątkiem. W odpowiedzi na tę nową rzeczywistość, ustawodawca wprowadził zasadę, zgodnie z którą wszystkie sprawy cywilne we wszystkich instancjach …