Blog

Latest Updates and News

Uchwała SN wstrząsa polskim sądownictwem: jednoosobowe składy sądów II instancji niezgodne z Konstytucją RP

Uchwała SN wstrząsa polskim sądownictwem: jednoosobowe składy sądów II instancji niezgodne z Konstytucją RP

W końcu nastąpił przełom w kwestii jednoosobowych składów sędziowskich w drugiej instancji! 26 kwietnia 2023 roku Sąd Najwyższy ogłosił uchwałę III PZP 6/22, która może zrewolucjonizować przyszłe postępowania sądowe. To dobry dzień dla wszystkich, którzy dążą do uczciwego procesu. Nie ma potrzeby, aby sąd drugiej instancji składał się z jednego sędziego, ograniczając prawa uczestników procesu wynikające z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Sąd Najwyższy potwierdził, że jednoosobowy skład sędziowski w II instancji nie jest konieczny w celu ochrony zdrowia publicznego.

Uchwała SN ma ogromne znaczenie dla wszystkich cywilnych postępowań sądowych. Teraz każde postępowanie, w którym wyznaczono jednoosobowy skład sędziowski, powinien zostać zmieniony. W przeciwnym wypadku wyrok wydany przez sąd drugiej instancji z udziałem takiego składu sędziowskiego może zostać uznany za nieważny na podstawie art. 379 pkt 4 k.p.c. To oznacza, że uczciwość procesu w Polsce zostaje zachowana, a wszyscy uczestnicy postępowania będą mieli teoretycznie większe szanse w walce o swoje prawa.

Sąd Najwyższy postanowił, że uchwała zostanie uznana za zasadę prawa, a jej interpretacja będzie obowiązywać od samego momentu jej ogłoszenia. Co ciekawe, choć ta uchwała nie stanowi bezpośredniego źródła prawa i jest wiążąca tylko w ramach konkretnego przypadku, wszystkie sądy w kraju powinny ją uwzględniać w przyszłych postępowaniach. To oznacza, że polski system prawny przeszedł właśnie duże zmiany, które mają na celu poprawić jakość orzecznictwa i zapewnić uczciwe procesy dla obywateli.

W składzie, który wydał ważną uchwałę, zasiadło siedmiu wybitnych sędziów. Na jego czele stanął Prezes SN Piotr Prusinowski. W składzie znaleźli się również: SSN Bohdan Bieniek, SSN Jolanta Frańczak, SSN Halina Kiryło, SSN Dawid Miąsik, SSN Krzysztof Rączka oraz SSN Romualda Spyt. Uchwała została przyjęta większością głosów, gdzie 4 sędziów ją poparło, a 3 sędziów złożyło zdanie odrębne.

Rzecznik Praw Człowieka był przekonany o nielegalności ustawy covidowej już od pierwszych jej dni. Niestety jednak, większość sędziów z drugiej instancji nie zdołała dojrzeć tej oczywistości, co doprowadziło do szeregu problemów. To, co naprawdę niepokoi, to fakt, że uchwała w tej sprawie została podjęta zbyt późno, ponieważ już wiele wyroków zostało wydanych od 2021 roku. A to nie koniec złych wieści, ponieważ wnioski o wyznaczenie składu trzyosobowego były często ignorowane przez prezesów sądów, natomiast przez niektórych sędziów były traktowane jako pisma mające na celu opóźnienie postępowania. To naprawdę niepokojące, że niektórzy sędziowie ignorują procedury, które są ważne dla zapewnienia sprawiedliwości i ochrony praw obywateli.