RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Puławy

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Puławach zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Królewska 19
24-100 Puławy
telefon: 81 886 11 47
faks: 81 886 11 79
e-mail: rzecznik@pulawy.powiat.pl

Przyjęcia interesantów:
pnoniedziałek-piątek 7:00-15:00
środa 8:00-16:00

Komentarze są wyłączone.