RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Łuków

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łukowie zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Piłsudskiego 17
21-400 Łuków
telefon: 25 798 22 03 wew. 150
faks: 25 798 74 91
e-mail: rzk@starostwolukow.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki 7.30 – 13.00
wtorki 13.00 – 17.00
czwartki 9:30 – 15:30
piątki 9.30 – 14:00

Komentarze są wyłączone.