RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Lublin

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Lublinie zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Spokojna 9
20-077 Lublin
telefon: 81 528 66 19
faks: 81 528 66 01
e-mail: rzecznik@powiat.lublin.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki od 8.00 do 10.30

Komentarze są wyłączone.