RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Lubartów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Lubartowie zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Słowackiego 8
21-100 Lubartów
telefon: 81 854 24 28
faks: 81 854 33 24
e-mail: rzecznik@powiatlubartowski.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek 12:30 – 16:00
środa 12:30 – 15:30
piątek 12:30 – 15:30

Komentarze są wyłączone.