RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Łęczna

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łęcznej zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

Al. Jana Pawła II 95 A
21-010 Łęczna
telefon: 81 752 64 05
faks: 81 752 64 64
e-mail: i.porebna@powiatleczynski.pl

Komentarze są wyłączone.