RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Krasnystaw

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Krasnymstawie zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Sobieskiego 3
22-300 Krasnystaw
telefon: 82 576 52 11 wew. 58
faks: 82 576 45 88
e-mail: rzecznikkonsumentow@krasnystaw-powiat.pl

Przyjęcia interesantów:
wtorek 8:00 – 16:00
czwartek 8:00 – 15:00

Komentarze są wyłączone.