RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Miejski Rzecznik Konsumentów – Lublin

Miejski Rzecznik Konsumentów w Lublinie zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Miejski Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

Wieniawska 14
20-071 Lublin
telefon: 81 466 16 00
faks: 81 466 16 01
e-mail: rzecznik_konsumenta@lublin.eu

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, wtorek 7.45-16.45
środa, czwartek, piątek 7.45-15.15

Komentarze są wyłączone.